Prijzen voor de geschiedenis van de geneeskunde, de farmacie en de diergeneeskunde

2 prijzen: 1 prijs voor een verhandeling ingediend voor het behalen van een master in de geschiedenis, de wijsbegeerte of de taal- en letterkunde, 1 prijs voor een proefschrift ingediend voor het behalen van een doctoraat in de geschiedenis, de wijsbegeerte of de taal- en letterkunde

Dit is een prijs van categorie 1

Prijsbedrag

prijs voor een verhandeling ingediend voor het behalen van een master in de geschiedenis, de wijsbegeerte of de taal- en letterkunde: 500 euro

prijs voor een proefschrift ingediend voor het behalen van een doctoraat in de geschiedenis, de wijsbegeerte of de taal- en letterkunde: 2.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2025

Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker kan zich kandidaat stellen.  
 • De kandidaat heeft zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat is geen laureaat van een prijs van categorie 1, 2 of 3 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat is geen lid van een Koninklijke Academie van België.

Wetenschappelijk werk

 • Het werk handelt over een onderwerp met betrekking tot de geschiedenis van de geneeskunde, de farmacie en de diergeneeskunde in de Nederlanden.
 • De prijzen beogen de bekroning van uitmuntende studies die het resultaat zijn van interdisciplinaire samenwerking bij het onderzoek van de wetenschapsgeschiedenis.
 • Voor de prijs voor de masterscriptie komt enkel een verhandeling ingediend voor het behalen van een master in de geschiedenis, de wijsbegeerte of de taal- en letterkunde in aanmerking.
 • Voor de prijs voor het doctoraatsproefschrift komt enkel een proefschrift ingediend voor het behalen van een doctoraat in de geschiedenis, de wijsbegeerte of de taal- en letterkunde in aanmerking.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans, Duits of Engels gesteld.
 • Het werk moet geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen