Prijs Dr. G. Schamelhout voor antropologie of voor biologische bevolkingsvraagstukken

Dit is een prijs van categorie 1

Prijsbedrag

2.500 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2029

Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of twee samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.  
 • De voorkeur gaat uit naar jonge onderzoekers van wie blijkt dat zij persoonlijk hun wetenschappelijk werk voortzetten. 
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen laureaat van een prijs van categorie 1, 2 of 3 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen lid van een Koninklijke Academie van België.   

Wetenschappelijk werk

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek over de antropologie van het Nederlandse taalgebied in België en Noordwest-Frankrijk (in de arrondissementen Duinkerke en Hazebroek), of over biologische bevolkingsvraagstukken in hetzelfde taalgebied.  
 • Het werk is in het Nederlands of Engels gesteld.  
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.  
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs. 

Hoe deelnemen

 • Stuur het docx bestandFormulier Prijs Schamelhout voor Antropologie 2029 (36 kB)als Word-bestand naar academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te dienen.