Prijs Dr. en Mevr. D. Cuypers-Van Eeckhoudt voor leefmilieu en gezondheid

Prijsbedrag

3.000 euro 

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

10 januari 2022

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of 2 samenwerkende onderzoekers kunnen zich met 1 werk kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het werk.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn op de uiterste datum voor indiening van de kandidaturen jonger dan 40 jaar.
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen laureaat van een prijs van categorie 1, 2 of 3 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

 • De kandidaten mogen geen lid van een Koninklijke Academie van België zijn.

Wetenschappelijk werk

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het fundamenteel of toegepast wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen leefmilieu en gezondheid.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk is grotendeels uitgevoerd in België.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Vul het docx bestandFormulier Prijs Cuypers-Van Eeckhoudt 2022 (36 kB) in.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.