Corresponderende leden

De corresponderende leden zijn personen die op professioneel of wetenschappelijk gebied actief zijn op het gebied van de (bio)medische, farmaceutische, veterinaire of aanverwante wetenschappen. Hun werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in het buitenland en ze hebben een duidelijke band met de Vlaamse Gemeenschap. De Academie telt ten hoogste 30 corresponderende leden.

De Academie telt op dit ogenblik 4 corresponderende leden:

 • Laga, Marie, tropische epidemiologie
 • Marmot, Michael Gideon, maatschappelijke gezondheidszorg, epidemiologie, cardiologie
 • Parizel, Paul Maria, neuroradiologie
 • Temmerman, Marleen, obstetrie, gynaecologie

Buitenlandse corresponderende leden

In de statuten van 2004 is bepaald dat de oude categorie van de buitenlandse corresponderende leden gehandhaafd blijft voor de titularissen in functie op het ogenblik van de inwerkingtreding van de statuten van 2004.

Het betreft op dit ogenblik nog de volgende personen:

 • Blackburn jr., Henry, cardiologie
 • Bradley, David, tropische hygiëne
 • Breimer, Douwe Durk, farmacie en farmacologie 
 • Debruyne, Frans, oncologische urologie
 • de Gaetano, Giovanni, hematologie
 • Di Salvo, Joseph, fysiologie
 • Dollery, Colin Terence, klinische farmacologie
 • Franz, Gerhard, farmacie
 • Friedman, Eli, nefrologie
 • Gautier, Paul Jean, klinische chirurgie, gynaecologie
 • Gentilini, Marc, parasitologie
 • Günther, Karl Heinrich, cardiologie
 • Hofmann, Alan Frederick, biochemie, gastro-enterologie, farmaceutische scheikunde
 • Keane, William, nefrologie
 • Klinkmann, Horst, interne geneeskunde
 • McNicol, George Paul, hematologie
 • Massry, Shaul, nefrologie
 • Matsumoto, Keizo, interne geneeskunde
 • Nilius, Bernd, fysiologie
 • Nussenzweig, Victor, microbiologie, immunologie
 • Opperdoes, Frederik Richard, tropische ziekten
 • Ozon, René, dierlijke fysiologie
 • Postma, Dirkje Sjoukje, pneumologie
 • Reneman, Robert Servaas, anesthesiologie, fysiologie
 • Rochet, Yves, gynaecologische cancerologie en chirurgie
 • Senior, John Robert, gastro-enterologie
 • Shepherd, John Henry, gynaecologische chirurgie, oncologie
 • Suki, Wadi, interne geneeskunde
 • Tytgat, Guido, gastro-enterologie
 • Vandenbroucke, Jan, klinische epidemiologie
 • Vankemmel, Michel, chirurgie
 • Vos, Otto, hematologie, immunologie, radiobiologie