Beschermend erelid Hare Majesteit de Koningin

Op dinsdag 12 februari 2019 werd Hare Majesteit de Koningin tijdens een gemeenschappelijke plechtige zitting van de Académie royale de médecine de Belgique en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België in het Paleis der Academiën ingehuldigd als Beschermend Erelid van beide instellingen.

Professor Pierre Coulie, voorzitter van de Académie royale de médecine de Belgique, en professor Brigitte Velkeniers, voorzitter van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, spraken elk een welkomstwoord uit.

pdf bestandVerwelkoming Pierre Coulie.pdf (115 kB)

pdf bestandVerwelkoming Brigitte Velkeniers.pdf (112 kB)

 

 

Tijdens de plechtigheid ontving Hare Majesteit de Koningin het diploma en de medaille van Haar Beschermend Erelidmaatschap van elke instelling. Professor Velkeniers sprak bij de aanstelling van Hare Majesteit de Koningin de volgende woorden uit.

pdf bestandAanstelling beschermend erelid (106 kB)

 

 

Op voorstel van Hare Majesteit de Koningin was de wetenschappelijke zitting gewijd aan de geestelijke gezondheid van jongeren.

Professor Joke Denekens sprak over "pdf bestandGeestelijke gezondheid bij kinderen: van curatie naar preventie en vroegdetectie van problemen.pdf (783 kB)"

 

 

Professor Bernard Dan sprak over “La santé mentale des enfants et des adolescents: neuroplasticité dans un monde en mutation”.

 

 

Hare Majesteit de Koningin hield haar inaugurele rede over de geestelijke gezondheid van jongeren.

pdf bestandInaugurale rede van Hare Majesteit de Koningin.pdf (673 kB)

 

 

De zitting werd opgeluisterd door een saxofoonkwartet van de LUCA School of Arts Campus Lemmens, evenals door jongeren van de Maîtrise van de Opéra royal de Wallonie, Liège en mevrouw Alexise Yerna.

Professor Jean-Michel Foidart, vast secretaris van de Académie royale de médecine de Belgique, en professor Peter Bols, algemeen secretaris van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, spraken elk een slotwoord uit.

pdf bestandSlotwoord Jean-Michel Foidart (121 kB)

pdf bestandSlotwoord Peter Bols (106 kB)

 

 

Een selectie van de foto's vindt u hier.

Inhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin MathildeInhuldiging Beschermend Erelid H.M. Koningin Mathilde