Accreditering artsen (organisatienummer 2.533)

Datum Thema Credits

Erkennings-nummer

Rubriek
27 november 2021 Acute beroertezorg 2,5 20000215 3
23 oktober 2021 Patient empowerment: power to the patient?   21018684 6
21 februari 2020 Changing publication practices: from predatory to Plan S 3 20000222 6
19 oktober 2019 Gehoorverlies en tinnitus: een sluipend maatschappelijk probleem voor jong en oud 3 19050311 3
28 september 2019 Neglected tropical diseases 2,5 19050257 6
25 mei 2019 Burn-out 1,5 19038196 6
27 april 2019

Artificial Intelligence in Medical Imaging

2 19040410 6
30 maart 2019 De gevolgen van de algemene verordening gegevensbescherming voor het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs in de biomedische disciplines 2 19034754 6
26 januari 2019 State of the art lectures Epidemiologie en preventie van atherosclerotische hart- en vaatziekten: verleden, heden en toekomst De controle van wormbesmettingen bij runderen in 2030 1 19000060 6
24 november 2018

Een zoektocht naar de etiologie van een nieuwe, wereldwijd verspreide nierziekte

Influenzavaccinaties

1 18023245 6
20 oktober 2018

Tenofovir in de behandeling en prophylaxis van HIV infecties (AIDS)

De immunologische tsunami aan het einde van de 19e eeuw: Parijs versus Berlijn

1 18023027 6
29 september 2018

Antibiotica: an ending story? Over voorschrijfgedrag en wat we eraan kunnen doen

Klinisch leren en redeneren van gezondheidswerkers: van intuïtie tot interprofessioneel samenwerken

1 18020364 6
30 juni 2018 Neurowetenschappen voor klinische psychiatrie: Quo vadis? 2,5 18011385 4
26 mei 2018

Orgaandonatie en -transplantatie in België anno 2018

Thymoom: van maximaal tot ninimaal invasieve behandeling

1 18012055 6
28 april 2018 Datawetenschappen en gezondheid 2 18004221 6
24 maart 2018 Communicatie omtrent voeding en gezondheid 2,5 18000119 6
23 februari 2018 Permanente vorming en kwaliteitscontrole voor de verschillende gezondheidszorgberoepen 3 17031159 6
27 januari 2018 Bescherming van de nervus alveolaris inferior in orthognatische heelkunde 0.5 18002053 6
24 november 2017 Award Ceremony Bioinformatics Prizes Symposium: Big data in life sciences in R&D 2.5 17023817 6
21 oktober 2017 Urgentiegeneeskunde: een jonge discipline met veel uitdagingen 0.5 17023815 6
24 juni 2017 Velofaryngale stoornissen
Farmacotherapie bij ouderen
1 17013783 6
29 april 2017 Doping in de sport 3 17001530 6
25 maart 2017 Wetenschapscommunicatie met bijzondere aandacht voor de verspreiding van onderzoeksresultaten naar een breed publiek 2.5 17002660 6
18 februari 2017 Rol van de apotheker in de gezondheidszorg 2.5 17000238 6
28 januari 2017 Gezondheidseconomische evaluatie en gezondheidszorginterventies
Longitudinale data
1 16031239 6
26 november 2016 Statuut van artsen-specialisten in opleiding en klinische en wetenschappelijke academische stafleden van de universitaire ziekenhuizen bij buitenlandse verblijven 1.5 16022812 6
18 november 2016

Symposium en uitreiking prijs  Dr. en Mevr. D. Cuypers-Van Eeckhoudt

2 16021174 6
22 oktober 2016 Omgaan met informatie in de gezondheidszorg
Big data: hoop of hype?
0.5 16022810 6
24 september 2016 Betaalbaarheid van de zorg voor de chronische patiënt 2 16017532 6
25 juni 2016 Dipeptidyl peptidase
Testiculaire stamcellen
Ziekte van Hodgkin
1.5 16011875 6
30 april 2016 Multimorbiditeit 2.5 15020519 6
19 april 2016 Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen? 6 16008049 6
19 maart 2016

Farmacotherapie bij pasgeborenen
Nanotechnologie
Mindspeller brein computer interface

1.5 16003396 6

27 februari 2016

Kwaliteit van het biomedisch onderwijs in Vlaams en Europees Perspectief 2 16000635 6

30 januari 2016

Kwaliteit van patiëntenzorg
Colon carcinoom
1 16000770 6
24 oktober 2015 Exchange of views on health policy 1.5 15020442 6
26 september 2015 Charter goed patiëntschap 2 15014255 6
27 juni 2015 Taakherschikking in de zorg 2 15013435 6
25 april 2015 Ebola, HIV and parasites: threatening mankind? 2.5 15000725 6
28 februari 2015 Bacteriofagen
Hormonen
1,5 15002983 3
31 januari 2015 Antimicrobiële resistentie 1,5 14028458         6
29 november 2014 De invloed van testosteron op het gedrag van mens en dier 1 14025888     6
20 november 2014 The role of the medical doctor in biomedical research and public funded trials with special focus on the Senior Clinical Inverstigators of the Research Foundation Flanders 3 14025887         6
17 september 2014 Hoe de gezondheidsvaardigheden (health literacy) in Vlaanderen verhogen? 3 14013983 6
28 juni 2014 Centralisering van complexe zorg 2 14013141 6
20 juni 2014 Do we or don't we need non-human primates in biomedical research 3 14011515 6
29 maart 2014 Wanneer is screening en vroegtijdige detectie van aandoeningen zinvol? 1,5 14001125 6
22 februari 2014 Innovatie in de tropische geneeskunde" en "Preclinical, early and late clinical testing of experimental anticncer agents in orphan malignancies 1,5 14002471 1
24 januari 2014 The future of translational medical research: the role of the medical doctor   14001115 6
7 november 2013  Ondervoeding bij hulpbehoevende ouderen thuis en in een thuisvervangende omgeving 3,5 13017313 6
27 september 2013  Successful aging 3,5 13012393 6
28 juni 2013  The impact of personalized medicine on medical practice 4 13012392 6
27 april 2013 Peritoneale carcinomatose en succes of falen van neuschirurgie 1,5 13009006 1
22 maart 2013  The precautionary principle in medicine and public health 3,5 13003905 6
25 januari 2013  The innovative and social role of domestic animals in science and society 4,5 12023357 6
22 november 2012  Management in de zorg 2,5 12015512 6
20 oktober 2012  Hoe de kwaliteit van de gezondheidsberoepen in een internationale context bewaren 1 12015518 6
30 juni 2012  Prostaatkanker
Regeneratieve geneeskunde
1,5 12013877 1
28 april 2012 Voorwaarden voor goed klinisch wetenschappelijk onderzoek 2 12007707 6
31 maart 2012 De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en allergie tijdens anesthesie 1 12007422 1
28 januari 2012  Hartfalen: Quo vadis 2012 1,5 12001655 2
10 december 2011  Treatment of mentally ill offenders in Belgium: finally a break-through? 2 11024078 6
26 november 2011 Humane embryonale stamcellen 1,5 11024077 6
24 september 2011 Progammering, imprinting en epigenetica 1,5 11013685 1
30 april 2011 Extra-murale chirurgie 2,5 11013849 2
26 maart 2011 Luchtverontreiniging en gezondheid 2,5 11006864 2
26 februari 2011 Gezondheidsaspecten van doping in de sport 2,5 11003530 6
9 december 2010 Orgaandonatie en transplantatie 4,5 11000096 6
24 april 2010 Zoönosen; toxoplasmose; ziekte van Lyme; Q-koorts 1 10007017 1
12 december 2009 Organisatie van de gezondheidszorg: transmurale zorg 2 09020679 6
24 oktober 2009 Onderwijsvernieuwing; curricula geneeskunde; curricula biomedische wetenschappen; onderwijs in wetenschappelijk onderzoek 2,5 09018056 6
28 februari 2009 Passend bewijs voor de waarde van interventies in populaties; zelfmoordpreventie 2 09005282 6
13 december 2008 Problematiek van kostenanalyse en kostenevolutie in de gezondheidszorg 2 08007674 6
25 oktober 2008 Klinische farmacologie 2,5 08006442 3
27 september 2008 Angiogenese 2,5 08005955 1
26 januari 2008 Ontwikkelingen in de organisatie van de vervolgopleiding naar huisartsen en specialisten in een master-na-master-structuur 2,5 48000655 6
15 december 2007 Algemene bespreking van de ontwikkelingen op het gebied van Evidence Based Medicine in België en internationaal 2,5 47002691 6
24 november 2007 Interferon 2,5 47580732 3
29 september 2007 Voorkoming en behandeling van fraude in het biomedisch wetenschappelijk onderzoek 2,5 47001955 6
24 februari 2007 Problematiek van outcome-maten van zorg 2 47000697 6
16 december 2006 Problematiek van de werktijd van assistenten in opleiding 25 navormings-eenheden (N.E.) 46002854 6
22 april 2006 Seksualiteit en gezondheid van jongeren 25 navormings-eenheden (N.E.) 46001728 6