Prijs Octaaf Dupont Fonds

Dit is een prijs van categorie 2

Prijsbedrag

4.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 maart 2027

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of tee samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen laureaat van een prijs van categorie 2 of 3 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Wetenschappelijke werken

 • Het onderzoek is hoofdzakelijk aan Vlaamse universiteiten uitgevoerd.
 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek over menselijke en dierlijke fysiologie en fysiopathologie met toepassing van biotechnologische methoden.
 • Het werk is in het Nederlands of Engels gesteld.
 • Het werk dat geschreven is om een academische titel te behalen komt niet in aanmerking.

 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs of met een academische titel.

Hoe deelnemen

 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Voeg deze bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag eveneens een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.