Prijzen van categorie 1

Prijzen van categorie 1 zijn bedoeld voor junior onderzoekers.

Laureaten van prijzen van categorie 1 mogen enkel nog kandideren voor prijzen van categorieën 2 en 3. Laureaten van prijzen van categorie 2 mogen enkel nog kandideren voor prijzen van categorie 3. Laureaten van prijzen van categorie 3 mogen enkel nog kandideren voor andere prijzen van categorie 3. Uiteraard steeds onder voorbehoud van de andere deelnemingsvoorwaarden van de verschillende prijzen.

Dit zijn de prijzen van categorie 1: