Prijzen GSK Vaccines

2 prijzen: 1 voor Nederlandstalige onderzoekers, 1 voor Franstalige onderzoekers.

Dit is een prijs van categorie 3.

Prijsbedrag

Voor elke prijs 17.500 euro.

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

10 januari 2022

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of twee samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben de Belgische of de Luxemburgse nationaliteit.
 • De kandidaat of de twee kandidaten kunnen artsen (clinici of onderzoekers), apothekers, farmacologen, dierenartsen of biomedici zijn.
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen laureaat van een vorige periode van deze prijs.

Het wetenschappelijke werk

 • Het onderzoek dat aan de basis van het ingediende werk ligt, moet hoofdzakelijk in België of Luxemburg uitgevoerd zijn.
 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek in de vaccinologie en de immunologie. Het ingediende onderzoekswerk zal met name gaan over de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde vaccins of van de vaccinatie tegen infectieziekten bij de mens en bij het dier, of over fundamenteel onderzoek, of over onderwerpen betreffende epidemiologische problemen.
 • De publicaties moeten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels gesteld zijn.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.
 • Een werk dat geschreven is om een academische titel (bv. master, doctor) te behalen komt niet in aanmerking.

Hoe deelnemen

 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen toe aan uw kandidatuur:
  • een bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties (Citation Report).
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.