Prijs van de Academie voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde I

Dit is een prijs van categorie 1

Prijsbedrag

2.500 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 maart 2022

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of twee samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het onderzoek.
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben op de uiterste datum voor indiening van kandidaturen minder dan vijf jaar (60 maanden) hun doctoraat op proefschrift behaald. Voor de berekening van de periode van vijf jaar wordt in de eerste plaats onderzocht of de uiterste datum voor indiening van kandidaturen ligt voor of na de vijfde verjaardag van de dag van het behalen van het doctoraat op proefschrift. Indien een kandidaat met de ter zake relevante, officiële, rechtsgeldige documenten bewijst in de periode tussen het behalen van het doctoraat op proefschrift en de uiterste datum voor indiening van kandidaturen gedurende periodes van volledige maanden (berekend van de eerste dag van de maand tot de laatste dag van de maand, of van de zoveelste van de maand tot de zoveelste van de volgende maand) voltijdse moederschapsrust, ouderschapsverlof of ziekteverlof te hebben genoten, dan wordt onderzocht of er tussen de de datum van het behalen van het doctoraat op proefschrift en de uiterste datum voor indiening van kandidaturen 60 maanden liggen na aftrek van de maanden van bewezen voltijdse moederschapsrust, ouderschapsverlof of ziekteverlof. Het doctoraat op proefschrift hoeft nog niet behaald te zijn.
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen laureaat van een prijs van categorie 1, 2 of 3 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen lid van een Koninklijke Academie van België.   

Wetenschappelijk werk

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.   
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.  
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.  

Hoe deelnemen

 • Vul het docx bestandFormulier Prijs Fundamenteel Wetenschappelijk Onderzoek I 2022.docx (36 kB) in.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
  • in voorkomend geval, een PDF-bestand met de relevante, officiële, rechtsgeldige documenten ter staving van de periodes van volledige maanden voltijdse moederschapsrust, ouderschapsverlof of ziekteverlof.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.