Prijs Santkin voor onderzoek met betrekking tot de ziekte van Alzheimer

Prijsbedrag

10.000 euro (2.000 euro als persoonlijke beloning en 8.000 euro voor verderzetting van het onderzoek)

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

 1 maart 2022

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of ten hoogste drie samenwerkende onderzoekers kunnen zich met 1 onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.
 • De kandidaten zijn op op de uiterste datum voor indiening van kandidaturen jonger dan 40 jaar.

Wetenschappelijke werken

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van de diagnose en de behandeling  van de ziekte van Alzheimer.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.
 • De kandidaat of de kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Hoe deelnemen

 • Vul het docx bestandFormulier Prijs Santkin 2022 (28 kB) in.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.