Prijs Jan-Frans Heymans voor experimentele of klinische farmacologische wetenschappen

Dit is een prijs van categorie 1

Prijsbedrag

2.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2020

Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaat

 • De kandidaat is arts.
 • Enkel een individuele arts kan zich kandidaat stellen.
 • De voorkeur gaat uit naar jonge onderzoekers van wie blijkt dat zij persoonlijk hun wetenschappelijk werk voortzetten. 
 • De kandidaat heeft zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat is geen laureaat van een prijs van categorie 1, 2 of 3 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat is geen lid van een Koninklijke Academie van België.   

Wetenschappelijk werk

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van de experimentele of klinische farmacologische wetenschappen.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen. 
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Vul het docx bestandFormulier Prijs Heymans 2020 (26 kB) in.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag eveneens een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.

Historiek van de prijs en voorgaande laureaten