Prijs Edmond Secq en André Houssiau voor de studie van erfelijke bloedingsziekten

Prijsbedrag

5.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

10 januari 2022

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • De kandidaat is houder van een diploma uitgereikt door een Belgische universiteit.
 • Enkel een individuele onderzoeker of 2 samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.
 • De kandidaat of de 2 kandidaten mogen niet eerder tot laureaat van deze prijs uitgeroepen zijn.

Wetenschappelijk werk

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van de erfelijkheid, de fysiopathologie, de diagnose en de behandeling van erfelijke bloedingsziekten.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Vul het docx bestandformulier Prijs Edmond Secq en André Houssiau 2022 (28 kB) in.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.