Lid worden

Oproep tot kandidaten voor 7 plaatsen van gewoon lid (m/v).

pdf bestandVacatures_2021_flyer (845 kB)

Voor alle plaatsen gelden de volgende verkiesbaarheidsvoorwaarden:

  • geboren zijn na 31 december 1961
  • werkzaam zijn in België
  • uitmuntend werk verrichten op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek in de betreffende discipline
  • aantoonbare academische verdiensten hebben op het gebied van onderwijs en/of beroepsuitoefening
  • een brede interesse aantonen voor de maatschappelijke, ethische en/of sociaaleconomische aspecten van gezondheid en ziekte
  • het engagement aangaan om bij selectie actief deel te nemen aan de werkzaamheden van de KAGB
  • voor de deadline via het webformulier hierbovenhet voorgeschreven formulier indienen, waarin opgenomen zijn het curriculum vitae van de kandidaat en een verklaring van de kandidaat over de bijdrage die men door persoonlijke inspaningen meent te kunnen leveren tot de werking en ontwikkeling van de KAGB en tot de verwezenlijking van haar opdrachten (in verband met de activiteiten van de KAGB en haar commissies), en waaruit de brede interesse voor de maatschappelijke en/of sociaaleconmische aspecten van gezondheid en ziekte blijkt.

 

  • Kandidaturen kunt u indienen tot 31 juli 2021.
  • De selectieprocedure ronden we in oktober-november 2021 af.