•Octaaf Dupont Fonds

Prijsbedrag

4.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 maart 2019

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of 2 samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.

Wetenschappelijke werken

 • Het onderzoek is hoofdzakelijk aan Vlaamse universiteiten uitgevoerd.
 • Het werk is een verhandeling, of een bundel publicaties in verband met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van menselijke en dierlijke fysiologie en fysiopathologie met toepassing van biotechnologische methoden.
 • Het werk is in het Nederlands of Engels gesteld.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs of met een academische titel.

Hoe deelnemen

 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Voeg deze bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag eveneens een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.