Prijs Sidmar voor geneeskundig wetenschappelijk onderzoek

Prijsbedrag

20.000 euro (5.000 euro als persoonlijke beloning en 15.000 euro voor de voortzetting van het onderzoek)

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2020

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of 2 samenwerkende onderzoekers kunnen zich met 1 onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het onderzoek.   

Het werk

 • Het onderzoek is hoofdzakelijk in de Benelux uitgevoerd.  
 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het fundamenteel of klinisch onderzoek over een chronische aandoening die bij de mens een ernstige invaliditeit veroorzaakt, en als ongeneeslijk wordt beschouwd.  
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.  
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.  
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.  

Hoe deelnemen

 • Stuur het docx bestandformulier Prijs Sidmar 2020.docx (25 kB) als Word-bestand naar academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen. Geef daarin ook aan hoe het onderzoek wordt voortgezet.
 • Stuur de volgende bijlagen mee:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag eveneens een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.