Prijs Paul De Backer voor radiologie, radiodiagnose, radio- of radiumtherapie, radiobiologie (biologische invloed van ioniserende stralen) of klinische toepassingen van de kernenergie

Prijsbedrag

2.500 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 september 2026

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of 2 samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.
 • De kandidaat of de 2 kandidaten mogen geen lid van een Koninklijke Academie van België zijn.

Wetenschappelijke werken

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek in de radiologie, de radiodiagnose, de radio- of radiumtherapie, de radiobiologie (biologische invloed van ioniserende stralen) of klinische toepassingen van de kernenergie.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Stuur het (docx bestandformulier Prijs Paul De Backer 2026 (25 kB)) als Word-bestand naar academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slecht één bladzijde tellen.
 • Stuur de volgende bijlagen mee:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties (Citation Report).
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-) auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag eveneens een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.