Prijs J. B. Van Helmont voor pathofysiologie, biofysica of biochemie

Prijsbedrag

2.500 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2021

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of 2 samenwerkende onderzoekers kunnen zich met 1 onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.
 • De kandidaat of de 2 kandidaten mogen geen lid van een Koninklijke Academie van België zijn.  

Het wetenschappelijk werk

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek in de pathofysiologie, de biofysica of de biochemie.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Stuur het (docx bestandformulier Prijs Van Helmont 2021 (25 kB)) als Word-bestand naar academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.