Prijs Fernand Nédée voor gezondheidseconomisch wetenschappelijk onderzoek

Prijsbedrag ter ondersteuning van de voortzetting van het onderzoek/project

5.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 maart 2020

Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaturen

 • Kandidaturen kunnen worden ingediend door een onderzoeker of een onderzoeksgroep, werkzaam in België.

Het werk

 • Het werk is  een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van toekomstgericht, wetenschappelijk onderzoek over  (nog te bepalen).
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld. 
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Stuur het (formulier) als Word-bestand naar academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 •  Stuur de volgende bijlagen mee:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal publicaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.

Beoordeling

De kandidaturen zullen worden beoordeeld door een multidisciplinair samengestelde jury, bij geheime stemming verkozen door de algemene vergadering van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.