Prijs Dr. Karel-Lodewijk Verleysen ter bekroning van medisch onderzoekswerk aan de Katholieke Universiteit Leuven

Prijsbedrag

9.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 september 2019

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of ten hoogste drie samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.
 • Alle kandidaten zijn op 1 september 2019 jonger dan 36 jaar.
 • De kandidaten mogen geen lid van een Koninklijke Academie van België zijn.

Wetenschappelijk werk

 • Het onderzoek is hoofdzakelijk aan de Katholieke Universiteit Leuven uitgevoerd.
 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het fundamenteel of klinisch wetenschappelijk onderzoek in de menselijke geneeskunde, bij voorkeur met therapeutische betekenis.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Stuur hetdocx bestandformulier Prijs Verleysen aan Katholieke Universiteit Leuven 2019 (24 kB) als Word-bestand naar academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.