Prijs Dr. en Mevr. D. Cuypers-Van Eeckhoudt voor leefmilieu en gezondheid

Prijsbedrag

10.000 euro (3.000 euro als persoonlijke beloning voor de kandidaat en 7.000 euro voor de voortzetting van het onderzoek)

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

8 januari 2020

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of 2 samenwerkende onderzoekers kunnen zich met 1 werk kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het werk.
 • De kandidaat of de 2 kandidaten zijn op 1 januari 2020 jonger dan 40 jaar.
 • De kandidaten mogen geen lid van een Koninklijke Academie van België zijn.

Wetenschappelijk werk

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het fundamenteel of toegepast wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen leefmilieu en gezondheid.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk is grotendeels uitgevoerd in België.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Stuur het kandidaatstellingsformulier als Word-bestand naar academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.