Prijs Dokter en Mevrouw Schamelhout-Koettlitz voor geneeskundig wetenschappelijk werk aan Vlaamse universiteiten

Prijsbedrag

5.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2018

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 •  Enkel een individuele onderzoeker of 2 samenwerkende onderzoekers kunnen zich met 1 onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het onderzoek.  
 •  De voorkeur gaat uit naar jonge onderzoekers van wie blijkt dat zij persoonlijk hun wetenschappelijk werk voortzetten.  
 •  De kandidaat of de 2 kandidaten mogen geen lid van een Koninklijke Academie van België zijn.

Het wetenschappelijk werk

 •  Het onderzoek is hoofdzakelijk aan Vlaamse universiteiten uitgevoerd.  
 •  Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde.
 •  Het werk is in het Nederlands of het Engels gesteld.
 •  Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.  
 •  Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.  

Hoe deelnemen

 • Stuur hetdocx bestandformulier Schamelhout-Koettlitz Vlaamse Universiteiten 2018 (24 kB) als Word-bestand naar  academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meeste geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.