Prijs De Schaepdryver-Caenepeel voor ontwikkelingswerk op het gebied van de gezondheidszorg

Prijsbedrag

2.500 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 september 2020

Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaturen

 • De kandidaten voor de prijs kunnen zijn: een individuele gezondheidswerker, of de leider van een werkgroep of een werkgemeenschap.
 • De kandidaten hebben de Belgische nationaliteit.  

Het werk

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties of een activiteitenverslag, waarin het verwezenlijkte ontwikkelingswerk (dit is werk dat in nauwe samenwerking van de belanghebbenden verloopt en hun autonome ontwikkeling nastreeft) op het gebied van de gezondheidszorg in brede zin, met inbegrip van de ziekenzorg, wordt beschreven, zo mogelijk vergezeld van getuigenissen van bij dit werk betrokken personen en/of instellingen en van commentaar van ter zake bevoegde personen.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Stuur hetdocx bestandformulier Prijs De Schaepdryver-Caenepeel 2020 (26 kB) als Word-bestand naar  academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 •  Stuur de volgende bijlagen mee:
  • een PDF-bestand met de relevante publicaties (max. 10) als de kandidatuur betrekking heeft op wetenschappelijk onderzoek dat is uitgemond in wetenschappelijke publicaties. Het PDF-bestand mag eveneens een thesis of proefschrift zijn.
  • een PDF-bestand met het activiteitenverslag en getuigenissen als de kandidatuur betrekking heeft op een presentatie.
  • indien van toepassing, het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.