Prijs Albert Van Dyck voor fundamenteel of klinisch onderzoek over leukemie

Prijsbedrag

2.500 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2017

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of 2 samenwerkende onderzoekers kunnen zich met 1 onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.

Wetenschappelijk werk

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek over leukemie, of, subsidiair, over een andere ziekte die bij de mens als ongeneeslijk of dodelijk beschouwd wordt.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs, met uitzondering van het werk, dat, op grond van uitspraken van gezaghebbende wetenschappelijke instanties, tot de definitieve genezing van leukemie heeft geleid.

Hoe deelnemen

 • Stuur hetdocx bestandformulier Prijs Albert Van Dyck 2017 (24 kB) als Word-bestand naar  academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.

 

Historiek van de Prijs

De prijs werd gesticht door mevrouw J. Box-Van Dyck, ter nagedachtenis van haar broer, kunstschilder Albert Van Dyck (25 mei 1902 - 27 maart 1951). De schenkingsakte werd verleden op 28 juli 1970. De machtiging tot het aanvaarden van de schenking werd verleend bij koninklijk besluit van 21 december 1970.